Phụ lục 3

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

(Đính kèm Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, ngày 17/04/2021 của Công ty TNHH GalaxyOne)

CÁC BIỆN PHÁP VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Galaxy One

Công ty TNHH GalaxyOne (“GalaxyOne”) có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ cung cấp hàng hóa được cung cấp cho Khách hàng thông qua Ứng dụng Galaxy Mart. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Galaxy Mart sẽ do GalaxyOne chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên, khách hàng.

Khi phát sinh tranh chấp, GalaxyOne đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của GalaxyOne. Quý khách hàng có thể thực hiện khiếu nại dịch vụ theo các bước sau:

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp: Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại đến tổng đài của GalaxyOne bằng một trong các hình thức sau: gọi điện thoại số 0901100864 hoặc email tới cskh@galaxy.one và cung cấp mã đơn đặt dịch vụ để được giải quyết khiếu nại.

- Bước 2: Trong vòng 03 ngày, GalaxyOne sẽ xác thực thông tin khiếu nại, kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin và thông báo cho các bên liên quan. GalaxyOne sẽ đề nghị Khách hàng cung cấp các bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại cho Nhà cung cấp.

- Bước 3: Trong vòng 10 ngày, GalaxyOne liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp hàng hóa để giải quyết khiếu nại.

- Bước 4: Giải quyết tranh chấp theo thương lượng, hòa giải nếu thương lượng/hòa giải thành.

- Bước 5: Nếu thương lượng hòa giải không thành tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) hoặc tòa án có thẩm quyền tùy từng trường hợp.

Khách hàng có trách nhiệm, chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề phát sinh. GalaxyOne sẽ chủ động tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại của Khách hàng. GalaxyOne sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và nhà cung cấp hàng hóa nếu được bên có liên quan đến tranh chấp đồng ý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

GalaxyOne cam kết tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các nhà cung cấp hàng hóa của GalaxyOne cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ các cam kết, trách nhiệm đối với Khách hàng theo chính sách chất lượng đã công bố. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi vi phạm pháp luật gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là không thể chấp nhận trên hệ thống Ứng dụng Galaxy Mart và người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.