Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích: Ứng dụng Galaxy Mart thu thập thông tin Khách hàng để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau mua, để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách hàng.

Phạm vi thu thập thông tin: Chúng tôi tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng (họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…) khi khách hàng đăng ký thông tin Khách hàng, và các thông tin khác trong quá trình Khách hàng phản hồi về chất lượng dịch vụ, những câu chuyện Khách hàng chia sẻ.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Ứng dụng Galaxy Mart. Công ty có thể dùng những thông tin tập hợp được để thông báo đến Khách hàng, những dịch vụ khác đang có trên Ứng dụng Galaxy Mart hoặc để liên hệ với Khách hàng để biết quan điểm/góp ý của Khách hàng về những những dịch vụ hiện tại hoặc những dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được chia sẻ với các bên khác, nhưng chỉ khi được sự đồng ý của Khách hàng.

Thông tin của Khách hàng được sử dụng vào mục đích cung cấp dịch vụ và đủ thông tin đảm bảo cho việc thanh toán, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách hàng, quản lý Khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty lưu trữ thông tin Khách hàng theo quy định pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin cá nhân

Đơn vị thu thập thông tin: CÔNG TY TNHH GALAXYONE

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua Ứng dụng Galaxy Mart. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký trên Ứng dụng Galaxy Mart, và có thể sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình. Việc đăng này có thể thực hiện trên điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Ứng Dụng Galaxy Mart.